Kierownik Pracowni Języka Staropolskiego

  • dr hab. Ewa Deptuchowa, prof. IJP PAN zob.

  • Skład Pracowni

  • dr Katarzyna Jasińska zob.
  • dr Magdalena Klapper zob.
  • dr Dorota Kołodziej zob.
  • dr Mariusz Leńczuk zob.
  • mgr Mariusz Frodyma zob.