Kierownik Pracowni Języka Staropolskiego

 • dr hab. Mariusz Leńczuk, prof. IJP PAN zob.

 • Skład Pracowni

 • prof. dr hab. Bożena Sieradzka-Baziurzob.
 • dr hab. Ewa Deptuchowa, prof. IJP PANzob.
 • dr Katarzyna Jasińska zob.
 • dr Magdalena Klapper zob.
 • dr Dorota Kołodziej zob.
 • mgr Tomasz Kolowca zob.

 • Stali współpracownicy

 • dr Joanna Duska zob.
 • mgr Mariusz Frodyma zob.
 • mgr Ludwika Szelachowska-Winiarzowa zob.