Wybór publikacji do pobrania

  Słownik staropolski, Wrocław-Kraków 1953-2002. zob.
  Opis źródeł Słownika staropolskiego, Kraków 2005. zob.
  Studia historycznojęzykowe t. 1, Kraków 1994. zob.
  Studia historycznojęzykowe t. 2, Kraków 1996. zob.
  Studia historycznojęzykowe t. 3, Kraków 2000. zob.
  E. Belcarzowa, Glosy polskie w łacińskich kazaniach średniowiecznych, cz. 1, Wrocław 1981. zob.
  E. Belcarzowa, Glosy polskie w łacińskich kazaniach średniowiecznych, cz. 2, Wrocław 1983. zob.
  E. Belcarzowa, Glosy polskie w łacińskich kazaniach średniowiecznych, cz. 3, Kraków 1997. zob.
  E. Belcarzowa, Glosy polskie w łacińskich kazaniach średniowiecznych, cz. 4, Kraków 2001. zob.
  E. Belcarzowa, Niektóre osobliwości leksykalne Biblii tzw. Leopolity, Wrocław 1989. zob.
  Z. Bukowcowa, M. Kucała, Bibliografia podręczna gramatyki historycznej i historii języka polskiego, cz. 1, Wrocław 1979. zob.
  Z. Bukowcowa, M. Kucała, Bibliografia podręczna gramatyki historycznej i historii języka polskiego, cz. 2, Wrocław 1981. zob.
  E. Deptuchowa, Odpowiedniki łacińskiego passivum w psałterzach staropolskich, Wrocław 1985. zob.
  M. Kucała, Rodzaj gramatyczny w historii polszczyzny, Wrocław 1978. zob.
  M. Kucała, Polszczyzna dawna i współczesna, Kraków 2000. zob.
  V. Kyas, W. Żurowska-Górecka, Mammotrekty staropolskie, cz. 1, Wrocław 1977. zob.
  V. Kyas, W. Żurowska-Górecka, Mammotrekty staropolskie, cz. 2, Wrocław 1978. zob.
  V. Kyas, W. Żurowska-Górecka, Mammotrekty staropolskie, cz. 3, Wrocław 1980. zob.
  W. Twardzik, O uważniejszym aniżeli dotychmiast tekstu staropolskiego czytaniu i jakie z niego pożytki płyną rozprawa śliczna i podziwienia godna, Kraków 1997. zob.
  F. Wysocka, Polska terminologia lekarska do roku 1838, t. 1, Wrocław 1980. zob.
  F. Wysocka, Polska terminologia lekarska do roku 1838, t. 2, Kraków 1994. zob.
  F. Wysocka, Polska terminologia lekarska do roku 1838, t. 3, Kraków 2007. zob.