Informacje techniczne

W celu uzyskania pełnego przeglądu strony PJS zalecane jest korzystanie z możliwie najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox lub Internet Explorer (z uwagi na problemy z obsługą plików DjVu nie zaleca się korzystania z przeglądarki Google Chrome).

Aby móc przeglądać zawartość Słownika staropolskiego, kartoteki słownika oraz innych publikacji, potrzebne jest zainstalowanie oprogramowania DjVu lub odblokowanie wymaganych wtyczek DjVu na pasku poleceń.

Browser plugin Windows
http://www.djvu.com.pl/download/DjVuBrowserPlugin.msi

Browser plugin Linux
http://djvu.sourceforge.net/