Uzupełnienia do źródeł Słownika staropolskiego


A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Z Ź Ż


C

 ConclCMConclusiones antiquae Collegii Maioris Universitatis Cracoviensis 1432-1591. Samorząd Kolegium Większego Uniwersytetu Krakowskiego w XV-XVI wieku, oprac. Dagmara Wójcik-Zega, Kraków 2014.

D

 Dek III 38.Wydra Wiesław, Dwa teksty staropolskie z przełomu XV i XVI wieku. Dekalog i "Oracio contra Febrem", "Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza", vol. 22 (42), nr 1.

K

 KazGnWŁukaszewski Jakub, Wydra Wiesław, Nieznane kazanie(?) polskie z około połowy XV wieku ze zbiorów gnieźnieńskich, "Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej", R. LXVI (2016).
 KsGrKrakNajdawniejsze księgi grodzkie krakowskie z lat 1406-1409, wyd. Maciej Filipczyk, przy współpracy Macieja Zdanka, wstęp Wiesław Filipczyk i Franciszek Sikora, Warszawa-Kraków 2019.
 KsPleszNajstarsza pleszewska księga radziecka. Zapiski z lat 1485-1519, wyd., przeł. i oprac. Adam Kozak, Poznań 2014.
 KsPłocKsięga ławnicza miasta Płocka 1489-1517, oprac. Danuta Poppe, Warszawa 1995.
 KsSądKamKsięga sądowa miasta Kamionki w Ziemi Lubelskiej 1481-1559, oprac. Anna Sochacka i Grzegorz Jawor, Lublin 2009.

Q

 Quaestiones VIIIRowell Stephen Christopher, Fifteenth-Century Poland-Lithuania in the Light of an Anonymous Kraków Notebook, "Quaestiones Medii Aevi Novae" 8 (2003), s. 301-349.

S

 StatRymKiryk Feliks, Statut cechu płócienników z 1466 roku w Rymanowie w języku polskim, Kraków 2012.

W

 WilkWolJurek Tomasz, Wilkierz rady miasta Wolsztyna z 1471 roku, "Roczniki Historyczne", R. LXXXV (2019).