Katalog kartkowy Słownika staropolskiego zob.


(Uwaga! nie wszystkie przeglądarki będą wyświetlać pliki z tym rozszerzeniem pdf. Jeżeli poszukiwany plik nie wyświetla się w osobnej karcie, to należy go pobrać i otworzyć w programie Adobe Acrobat Reader.)

Kartoteka Słownika staropolskiego

Kartoteka Słownika staropolskiego zawiera 330 tysięcy kartek z materiałem wyekscerpowanym ze średniowiecznych źródeł (do 1500 r.). Kartki te były podstawą opracowania artykułów hasłowych. Bardzo często znajdują się na nich zapiski późniejszych autorów haseł. Zamieszczone na fiszkach uwagi dotyczyły przede wszystkim kwestii gramatycznych, etymologicznych, kontekstowych i źródłowych. Kartki magazynowe przechowywane są w specjalnie przygotowanych na nie skrzynkach po ok. 2, 5 tysiąca w skrzynce.

Poniżej zamieszczamy wzory kartek wypisane m.in. przez: J. Łosia, H. Oestrreichera, W. Taszyckiego, K. Nitscha,
S. Urbańczyka.


ręka J. Losia ręka J. Łosia
ręka H. Oestreichera ręka H. Oestreichera
ręka W. Taszyckiego ręka W. Taszyckiego
ręka K. Nitscha ręka K. Nitscha
ręka S. Urbanczyka ręka S. Urbańczyka
ręka J. Bala ręka J. Bala
ręka E. Belcarzowej ręka E. Belcarzowej
ręka W. Goreckiej ręka W. Góreckiej
ręka T. Kalickiego ręka T. Kalickiego
ręka W. Namyslowskiej ręka W. Namysłowskiej
ręka J. Reczka ręka J. Reczka
ręka W. Twardzika ręka W. Twardzika


powrót do góry

Katalog kartkowy Słownika staropolskiego: