mgr Mariusz Frodyma

adres e-mail: mariusz_frodyma@op.pl

Starszy dokumentalista inżynieryjno-techniczny

Wykształcenie

  - 1971-1976 studia z zakresu filologii polskiej (częściowo według programu indywidualnego: językoznawstwo indoeuropejskie) na Uniwersytecie Jagiellońskim
  - 1984 dyplomowany pracownik dokumentacji naukowej
  - 1993-1995 studia podyplomowe z zakresu informacji naukowej, Uniwersytet Jagielloński

Członkostwo w gremiach naukowych

  - członek Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego

Obszary zainteresowań naukowych

  - leksykografia
  - leksykologia
  - historia języka
  - socjolingwistyka

Uczestnictwo w projektach badawczych

  - od 2018 udział w projekcie badawczym nr 1H 17 0201 85 finansowanym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w latach 2018-2022 pt. "Baza leksykalna średniowiecznej polszczyzny (do 1500 r.) Fleksja" pod kierownictwem dr hab. Ewy Deptuchowej, prof. IJP PAN, realizowanym w IJP PAN w Krakowie.
  - od 2017 udział w projekcie badawczym nr UMO-2016/21/B/HS2/01249 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. "Słownictwo polskie w XV-wiecznych rozariuszach łacińskich. Studium porównawcze" pod kierownictwem dr hab. Ewy Deptuchowej, prof. IJP PAN, realizowanym w IJP PAN w Krakowie.
  - od 2013 udział w projekcie: "Dokończenie edycji sejmowej Dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego", pod kierownictwem prof. dra hab. Andrzeja Dąbrówki, realizowanym w Instytucie Badań Literackich PAN.
  - 2013-2014 udział w projekcie badawczym nr NN 104379440 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki
  pt. "Słownik pojęciowy języka staropolskiego", pod kierownictwem dr hab. Bożeny Sieradzkiej-Baziur, prof. IJP PAN, realizowanym w IJP PAN w Krakowie.
  - 2009-2012 udział w projekcie badawczym nr NN104091837 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki
  pt. "Skarbnica leksyki staropolskiej", pod kierownictwem
  dr hab. Ewy Deptuchowej, prof. IJP PAN, realizowanym w IJP PAN w Krakowie.
  - 2002-2006 udział w projekcie badawczym zamawianym nr PBZ/KBN/064/H01/2001, finansowanym przez Komitet Badań Naukowych, pt. "Biblioteka zabytków polskiego piśmiennictwa średniowiecznego" pod kierownictwem prof. dra hab. Wacława Twardzika, realizowanym w IJP PAN w Krakowie.
  - 2000-2004 udział w projekcie badawczym nr 1 H01D/018/19, finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, pt. "Elektroniczny korpus ciągłych tekstów staropolskich (do 1500 r.)" pod kierownictwem prof. dra hab. Wacława Twardzika, realizowanym w IJP PAN w Krakowie.
  -1977-1980 udział w projekcie badawczym pt."Język mówiony mieszkańców Krakowa i Nowej Huty" pod kierownictwem prof. dra hab. Bogusława Dunaja, realizowanym w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Publikacje książkowe

 1. Słownik staropolski. Suplement cz. I (verba absentia), pod red. nauk. E. Deptuchowej,
  opracowali: E. Deptuchowa, M. Eder, M. Frodyma, M. Klapper, D. Kołodziej, M. Kozłowska, M. Leńczuk,
  L. Szelachowska-Winiarzowa, W. Twardzik, Z. Wanicowa, Z. Wójcikowa, F. Wysocka, Kraków 2014.
 2. Indeksy do "Opisu źródeł Słownika staropolskiego", oprac. M. Frodyma, Kraków 2011.
 3. Opis źródeł Słownika staropolskiego, pod red. W. Twardzika, we współpracy z E. Deptuchową i
  L. Szelachowską-Winiarzową, opracowali: E. Belcarzowa, E. Deptuchowa, M. Frodyma, K. Kalicka, M. Leńczuk,
  L. Szelachowska-Winiarzowa, Z. Wójcikowa, Kraków 2005.
 4. Mały słownik zaginionej polszczyzny, pod red. nauk. F. Wysockiej,
  opracowali: E. Deptuchowa, M. Frodyma, L. Szelachowska-Winiarzowa, F. Wysocka, Kraków 2003.
 5. Słownik staropolski, t. XI, z. 8, red. Zespół, opracowali: E. Belcarzowa, E. Deptuchowa, M. Frodyma, K. Kalicka, T. Kalicki, M. Kucała, K.M. Solecka, L. Szelachowska-Winiarzowa, W. Twardzik, Z. Wanicowa, Z. Wójcikowa,
  F. Wysocka, Kraków 2002.
 6. Słownik staropolski, t. XI, z. 7, red. S. Urbańczyk i Zespół, opracowali: E. Belcarzowa, E. Deptuchowa,
  M. Frodyma, K. Kalicka, T. Kalicki, M. Kucała, K.M. Solecka, L. Szelachowska-Winiarzowa, W. Twardzik,
  Z. Wanicowa, Z. Wójcikowa, F. Wysocka, Kraków 2001.
 7. Słownik staropolski, t. XI, z. 2-6, red. S. Urbańczyk, opracowali: E. Belcarzowa, E. Deptuchowa, M. Frodyma,
  K. Kalicka, T. Kalicki, M. Kucała, K.M. Solecka, L. Szelachowska-Winiarzowa, W. Twardzik, Z. Wanicowa,
  Z. Wójcikowa, F. Wysocka, Kraków 1996-2000.
 8. Słownik polszczyzny XVI wieku, t. XXV, red. M.R. Mayenowa, opracowali: S. Buśka, Z. Chyła-Bełkot,
  J. Dokurno, M. Frankowska, M. Frodyma, T. Gaberle, A. Karasiowa, A. Kottówna, A. Linda, M. Maciejewska,
  M. Marczyk, F. Pepłowski, M. Popielarska, R. Spandowski, M. Święch-Płonka, E. Walczewska, K. Wilczewska,
  L. Wilczewska, A. Wołosiukowa, K. Wyszomirska, M. Zawadzki, Warszawa 1997.
 9. Słownik polszczyzny XVI wieku, t. XXII, red. M.R. Mayenowa, opracowali: J. Birczyńska-Duska,
  M. Frodyma, T. Gaberle, A. Karasiowa, M. Karpluk, K. Klimkowa, B. Koszela, A. Kott, M. Marczyk, I. Miksowa, F. Pepłowski, M. Święch-Płonka, E. Walczewska, T. Zawiszyna, Wrocław 1994.
 10. Słownik polszczyzny XVI wieku, t. XXI, red. M.R. Mayenowa, opracowali: J. Birczyńska-Duska, M. Borecki,
  Z. Chyła-Bełkot, J. Dokurno, M. Frodyma, T. Gaberle, A. Karasiowa, M. Karpluk, K. Klimkowa, B. Koszela,
  A. Linda, K. Łukomska, M. Maciejewska, M. Marczyk, I. Miksowa, F. Pepłowski, M. Popielarska, M. Święch-Płonka, E. Walczewska, K. Wilczewska, L. Wilczewska, A. Wołosiukowa, Z. Zawadzki, T. Zawiszyna, J. Zielińska, A. Żurowski, Wrocław 1992.
 11. Słownik polszczyzny XVI wieku, t. XVIII, red. M.R. Mayenowa, opracowali: J. Birczyńska-Duska, M. Frodyma, T. Gaberle, A. Karasiowa, M. Karpluk, K. Klimkowa, B. Koszela, A. Kottówna, I. Miksowa, F. Pepłowski,
  M. Święch, K. Wilczewska, A. Wołosiuk, T. Zawiszyna, Wrocław 1988.
 12. Słownik polszczyzny XVI wieku, t. XVII, red. M.R. Mayenowa, opracowali: J. Birczyńska-Duska, M. Borecki,
  Z. Chyła-Bełkot, M. Frodyma, T. Gaberle, M. Goździalska, A. Karasiowa, M. Karpluk, K. Klimkowa, A. Kottówna, A. Linda, M. Maciejewska, I. Miksowa, F. Pepłowski, M. Popielarska, R. Spandowski, A. Strakszyc, M. Święch-Płonka, K. Wilczewska, L. Wilczewska, A. Wołosiukowa, Z. Zawadzki, T. Zawiszyna, A. Żurowski, Wrocław 1987.
 13. Słownik polszczyzny XVI wieku, t. XV, red. M.R. Mayenowa, opracowali: J. Birczyńska-Duska, M. Borecki,
  J. Bugajska-Rutyna, K. Chłędowska, D. Dziadowicz-Jezioro, M. Frodyma, T. Gaberle, H. Jarodzka, D. Jarzębska, A. Karasiowa, M. Karpluk, T. Kaufmanowa, K. Klimkowa, A. Kottówna, I. Miksowa, F. Pepłowski, E. Solecka,
  K. Wilczewska, L. Woronczakowa, T. Zawiszyna, J. Ziębina, Wrocław 1984.
 14. Bibliografia dialektologii polskiej (do roku 1975 włącznie), pod red. J. Strutyńskiego, opracowali: Z. Cygal-Krupowa, M. Frodyma, J. Godyń, B. Ligara, A. Ropa, K. Rudek-Data, J. Strutyński, J. Wronicz, Kraków 1981.
 15. Wybór tekstów języka mówionego mieszkańców Krakowa, pod red. B. Dunaja, opracowali: A. Awdiejew, B. Dunaj, M. Frodyma, J. Kowalik, H. Kurek, J. Labocha, K. Ożóg, K. Rudek, Kraków 1979.

Artykuły

 1. Glosowane rozariusze łacińskie jako źródło w badaniach nad średniowieczną polszczyzną, Język Polski XCVIII (2018), s. 84-96 (wraz z E. Deptuchową).
 2. Z doświadczeń w pracy nad Suplementem (cz. I) do Słownika staropolskiego,
  W kręgu dawnej polszczyzny, Kraków 2017, t. IV, s. 11-22.
 3. O słownictwie mówionej nieoficjalnej odmiany piętnastowiecznej polszczyzny, [w:] System - Tekst - Człowiek. Studia nad dawnymi i współczesnymi językami słowiańskimi, pod red. M. Gębki-Wolak, J. Kamper-Warejko,
  I. Kaproń-Chrzyńskiej, Toruń 2016, s. 43-62.
 4. O kilku piętnastowiecznych wyrazach w utworach Jana Kochanowskiego. Uwagi wstępne, [w:] Wiązanie sobótkowe. Studia o Janie Kochanowskim, pod red. E. Lasocińskiej i W. Pawlaka, Studia Staropolskie. Series Nova, t. XLIII (XCIX), Warszawa 2015 , s. 499-505.
 5. Skarbnica leksyki staropolskiej, Język Polski XCIV, 2014, s. 250-264, (wraz z E. Deptuchową,
  L. Szelachowską-Winiarzową, Z. Wanicową, F. Wysocką).
 6. Kłopoty z transkrypcją średniowiecznych tekstów polskich. Oboczność samogłosek nosowych w temacie,
  [w:] Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. 7, Poznań 2001, s. 71-75.
 7. W sprawie słownika polszczyzny mówionej, [w:] Studia nad polszczyzną mówioną Krakowa, t. 1, red. B. Dunaj,
  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego DLXXIX, Prace Językoznawcze, z. 70, s. 89-92.
 8. Z problematyki badań leksyki języka mówionego, [w:] Studia nad polszczyzną mówioną Krakowa, t. 1,
  red. B. Dunaj, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego DLXXIX, Prace Językoznawcze, z. 70, s. 57-67, (wraz z: J. Kowalik, K. Ożogiem).

Recenzje

 1. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska XLIV. Językoznawstwo, Toruń 1994; Filologia Polska XLVI. Językoznawstwo, Toruń 1995 [w:] Język Polski LXXVII, 1997, s. 223-225.
 2. Poznańskie Studia Polonistyczne, Seria Językoznawcza, t. II (XXII), Poznań 1995 [w:] Język Polski LXXVI, 1996, s. 395-396.
 3. Studia Polonistyczne t. XX (1992), Poznań 1994; Poznańskie Studia Polonistyczne, Seria Językoznawcza,
  t. I (XXI), Poznań 1994 [w:] Język Polski LXXV, 1995, s. 375-377.
 4. J. Wawrzyńczyk, Nad projektem "Polskiego informatorium wyrazowego", wyd. II zmienione, Toruń 1993
  [w:] Język Polski LXXV, 1995, s. 67-68.

Sprawozdania

 1. Sesja poświęcona pamięci Profesora Mieczysława Karasia, Język Polski LIX, 1979, s. 309-311 (wraz z K. Rudek).
 2. II Ogólnopolskie Studenckie Sympozjum Socjolingwistyczne (Sosnowiec, 10-12.04.1978), Poradnik Językowy 1978, s. 470-471 (wraz z J. Kąsiem, K. Rudek).

Publikacje multimedialne

 1. Słownik pojęciowy języka staropolskiego (opracowany na podstawie Słownika staropolskiego pod red. S. Urbańczyka, 1953-2002 oraz Suplementu cz. I (verba absentia) pod red. E. Deptuchowej, 2014) pod kierunkiem B. Sieradzkiej-Baziur opracowali: K. Data, E. Deptuchowa, J. Duska, M. Frodyma, B. Hejmo, D. Janeczko,
  K. Jasińska, K. Kajtoch, J. Kozioł, M. Kucała, D. Mika, G. Niemiec, U. Poprawska, E. Supranowicz,
  L. Szelachowska-Winiarzowa, Z. Wanicowa, P. Szpor, Kraków 2015. (zob.)
 2. Biblioteka zabytków polskiego piśmiennictwa średniowiecznego, pod kierunkiem W. Twardzika opracowali:
  E. Belcarzowa, E. Deptuchowa, M. Frodyma, M. Kucała, M. Leńczuk, K. Porosło, W.R. Rzepka, L. Szelachowska-Winiarzowa, W. Twardzik, Z. Wanicowa, Z. Wójcikowa, W. Wydra, F. Wysocka, Kraków 2006, (płyta DVD).
 3. Korpus tekstów staropolskich do roku 1500, red. W. Twardzik, Kraków 2003. (zob.)

Udział w konferencjach z referatami, odczyty

 1. "Słownictwo polskie w Rozariuszu paulińskim. Uwagi wstępne",
  Ogólnopolska konferencja historycznojęzykowa. W kręgu dawnej polszczyzny III, Kraków 4-5.12.2017 r.,
  organizator: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.
 2. "Polsko-łaciński słowniczek z około 1450 r. (z rękopisu BJ 2455)",
  Historia języka i dialektologia w nowych kontekstach interpretacyjnych. In memoriam Miecislai Karaś,
  Kraków 20-21.10.2017 r.,
  organizator: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
 3. "Wpływ rozariuszy na wzbogacenie leksyki staropolskiej" (wraz z E. Deptuchową),
  LXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Źródła w badaniach językoznawczych,
  Łódź 18-19.09.2017 r.,
  organizatorzy: Polskie Towarzystwo Językoznawcze, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego.
 4. "O niektórych nieodczytanych polskich glosach w wydaniach fragmentów łacińskich kazań średniowiecznych",
  Synchronia i diachronia - zbliżenia i dialogi. Języki słowiańskie w kontekstach kultur dawnych i współczesnych, Toruń 7-8.09.2017 r.,
  organizator: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 5. "Profesor Maria Karpluk - wspomnienie o Człowieku",
  Posiedzenie Komisji Językoznawstwa Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Kraków 29.03.2017 r.,
  organizator: Komisja Językoznawstwa Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
 6. "Z doświadczeń w pracy nad Suplementem (cz. I) do Słownika staropolskiego",
  Konferencja Historycznojęzykowa W kręgu dawnej polszczyzny II, Kraków 9-10.05.2016 r.,
  organizator: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.
 7. "O słownictwie potocznym w piętnastowiecznej polszczyźnie",
  Synchronia i diachronia - zbliżenia i dialogi. Języki słowiańskie i ich odmiany, Toruń 3-4.09.2015 r.,
  organizator: Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 8. "Piętnastowieczne słownictwo polskie w utworach Jana Kochanowskiego",
  Kolokwia staropolskie. Wiązanie sobótkowe. W 430 rocznicę śmierci Jana Kochanowskiego, Czarnolas, Kazimierz Dolny 23-26.06.2014 r.
  organizatorzy: Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie, Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 9. "Skarbnica leksyki staropolskiej - ukończony grant Pracowni Języka Staropolskiego",
  (wraz z E. Deptuchową, L. Szelachowską-Winiarzową, Z. Wanicową i F. Wysocką),
  organizator: Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Kraków, 19.03.2013 r.
 10. "Kłopoty z transkrypcją średniowiecznych tekstów polskich. Oboczność samogłosek nosowych w temacie"
  Historyczne aspekty badań polszczyzny, Poznań 15-17.12.1999 r.
  organizator: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.