Kontakt


Instytut Języka Polskiego PAN
Pracownia Języka Staropolskiego
al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków

Kierownik Pracowni Języka Staropolskiego
p.o. Kierownika e-mail: mariusz.lenczuk@ijp.pan.pl
tel.: (012) 632-56-92 wew. 343
fax: (012) 632-92-41