Suplement Słownika staropolskiego

W 2014 r. pod red. naukową E. Deptuchowej ukazał się Słownik staropolski. Suplement cz. I (verba absentia). Opracowanie to zawiera słownictwo, które nie ma poświadczeń w Słowniku staropolskim. Są to nowe hasła (zob. zob.).

Hasła opracowali: E. Deptuchowa, M. Eder, M. Frodyma, M. Klapper, D. Kołodziej, M. Kozłowska, M. Leńczuk, L. Szelachowska-Winiarzowa, W. Twardzik, Z. Wanicowa, Z. Wójcikowa, F. Wysocka.

Obecnie trwają prace nad drugą częścią suplementu do Słownika staropolskiego. Obejmie on hasła, które już w Słowniku staropolskim są poświadczone, ale w suplemencie znajdą się w wyborze dokonanym według określonych kryteriów (wszystkie poświadczenia starsze niż XV-wieczne oraz przykłady XV-wieczne starsze od cytowanych w Słowniku staropolskim, nowy wariant fonetyczny, nowe znaczenie, nowa forma gramatyczna, nowa funkcja składniowa, nowy "frazeologizm").
Znajdą się tam hasła, które opracowują: E. Deptuchowa, M. Eder, M. Frodyma, K. Jasińska, M. Klapper, D. Kołodziej,
M. Leńczuk, L. Szelachowska-Winiarzowa, W. Twardzik, Z. Wanicowa, Z. Wójcikowa, F. Wysocka.