Pracownia Języka Staropolskiego

Zadaniem Pracowni Języka Staropolskiego, do którego została powołana jeszcze jako Pracownia Słownika Staropolskiego, było opracowanie historycznego słownika języka polskiego obejmującego słownictwo od czasów najstarszych aż po rok 1500 (z wyłączeniem imion własnych).

Słownik staropolski pod red. prof. Stanisława Urbańczyka ukazywał się w latach 1953-2002. Znalazły się w nim wyrazy i wyrażenia z polskich tekstów rękopiśmiennych oraz glosy polskie z tekstów łacińskich - wydane drukiem lub pozostające w rękopisach.

Po wydaniu ostatniego zeszytu (76) Słownika staropolskiego zespół Pracowni przygotował Opis źródeł Słownika staropolskiego (około 1450 pozycji), który ukazał się w 2005 r. pod redakcją W. Twardzika we współpracy z E. Deptuchową i L. Szelachowską-Winiarzową. W 2007 r. wydane zostały Indeksy do Słownika staropolskiego opracowane przez M. Edera i W. Twardzika. W 2011 r. ukazały się Indeksy do Opisu źródeł Słownika staropolskiego opracowane przez M. Frodymę. W 2014 r. ukazał się Suplement do Słownika staropolskiego cz. I pod redakcją naukową E. Deptuchowej.

Obecnie w Pracowni trwają prace nad drugą częścią suplementu do Słownika staropolskiego, w którym zamieszczone będą hasła poświadczone już w Słowniku, ale tutaj znajdą się w wyborze dokonanym według określonych kryteriów (wszystkie poświadczenia starsze niż XV-wieczne oraz przykłady XV-wieczne starsze od cytowanych w Słowniku staropolskim, nowe warianty fonetyczne, nowe znaczenia, nowe formy gramatyczne, nowe funkcje składniowe, nowe frazeologizmy). Równocześnie opracowuje się erratę i uzupełnia ekscerpcję.